اعضای شورای سیاستگذاری هشتمین جشنواره 

بین‌المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی

 سرو سیمین 8

برگزیدگان بخش اصلی هشتمین جشنواره سرو سیمین

پیام روسا و اعضای شورای جهانی صنایع دستی 

سعد القدومي

رئيس شوراي جهاني صنايع دستي (بين المللي)

عزیز مرتضایف

رئيس منطقه آسیا اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی

اوشا کریشنا

عضو افتخاری و رئیس پیشین شورای جهانی صنایع دستی بین المللی

جود ون در مرو ام

معاون زیر منطقه اقیانوسیه جنوبی- منطقه آسیا اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی

منجاری نیرولا

مشاور و عضو افتخاری شورای جهانی صنایع دستی- منطقه آسیا اقیانوسیه

دکتر سیتی چای سمنچات

معاون منطقه آسیا اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی

هیئت داوران جشنواره بین المللی سرو سیمین 8

مهدی کشاورز افشار

محمد تقی آشوری

مهین دخت سالک مهدوی

آرش حیدریان

مهران هوشیار

آخرین اخبار جشنواره