زمان بندی برگزاری جشنواره

فراخوان رسمی جشنواره

20 دی ماه ۱۴۰۱ تا 5 بهمن ماه 1401

اعلام نتایج اولیه پذیرفته شدگان جشنواره

12 بهمن ماه 1401

مهلت تحویل آثار به دبیرخانه جشنواره

18 ، 19 ، 23 ، 24 بهمن 1401

محل تحویل آثار

دبیرخانه جشنواره فجر صنایع دستی و هنرهای سنتی (کوشک جشنواره)

محل نمایش آثار برگزیده

خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان سی تیر، خیابان پروفسور رولن، شمارۀ یک، موزه ملی ایران

افتتاحیه جشنواره

۲6 بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۴، موزه ملی ایران

بازه برگزاری جشنواره

۲7 بهمن ماه تا 3 اسفند ماه ساعت ۱۰ تا ۱۶

داوری نهایی جشنواره

1 اسفند ماه 1401

اختتامیه جشنواره

4 اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۲:۳۰

مکان اختتامیه

برج میلاد

نشست نقد و بررسی هفتمین جشنواره

دوشنبه 8 اسفند 1401 ساعت 14

محل برگزاری نشست نقد و بررسی هفتمین جشنواره

کوشک جشنواره