شرایط و نحوه ارسال آثار داخلی

  • آثار باید بر اساس معیارهای فاخرانه خلق شده و به لحاظ طراحی و کیفیت اجرا خاص و منحصر به فرد باشند.
  • هر شرکت کننده مجاز به ارسال سه اثر از جدیدترین آثار خود خواهد بود به شرطی که قبلاً آن را برای برنامه دیگری ارسال نکرده باشد.
  • آثار راه یافته به جشنواره های قبلی فجر به این جشنواره راه نخواهند یافت.
  • متقاضیان باید تصاویر با کیفیت آثار خود را به همراه اطلاعات اثر؛ شامل: نام اثر، تکنیک، نام و نام خانوادگی سازنده یا سازندگان، استان، شهر، سال ساخت، شماره تلفن ثابت و تلفن همراه و نشانی دقیق پستی در سایت جشنواره تا تاریخ مقرر شده در فراخوان ثبت نمایند.
  • انتخاب آثار در دو مرحله صورت می پذیرد در مرحله اول تصاویر توسط هیئت انتخاب اولیه آثار بررسی شده و در مرحله دوم اصل آثار توسط هیئت داوران مورد بررسی قرار گرفته و در صورت دارا بودن ویژگی های مورد نظر به نمایشگاه جشنواره راه خواهند یافت داوری مرحله اول به معنای راهیابی قطعی به نمایشگاه نیست.

شرایط و نحوه ارسال آثار خارجی

  • آثار باید به لحاظ طراحی و کیفیت اجرا فاخر شاخص و خلاقانه باشند.
  • آثار باید به واسطه رایزنان فرهنگی سفارتخانه ها یا شورای جهانی صنایع دستی در این جشنواره شرکت کنند.
  • حجم و وزن آثار باید به صورتی باشد که به راحتی توسط یک نفر حمل شود.
  • در صورتی که اثر نیاز به محفظه های خاص برای محافظت دارد باید حتما با لوازم جانبی مورد نیاز ارسال شود.